Van heksen en dwaallichten…

Twee zusjes gingen hout sprokkelen. Opeens werden ze verrast door een hevige hagelbui. Dichtbij waren er grotten en ze vonden een schuilplaats. Plots versperde een beer de uitgang van de grot en ze konden net op tijd, achteraan de spelonk, zich verbergen. Het hagelde niet meer, het dier was verdwenen, maar ze stonden plots voor een tweesprong.”We nemen elk een andere weg en roepen waar de andere zich bevind” overlegden de zusjes. Het oudste meisje kwam vlug buiten en riep: “Kies het andere pad en zo zijn we op thuis “.maar het jongste zusje antwoordde niet. Thuis gekomen vroeg het oudste zusje: “Jij bent onze grote broer, we moeten ons jongste zusje vinden”. Ze bereikten de tweesprong en namen de andere weg, ze zagen echter niemand. Wat ze wel zagen, dat de weg een kruispunt werd. Langs vier kanten kwamen er jonge heksen, waaronder hun zus, die een punthoed op het hoofd gezet werd. In het midden stond een oudere heks met een gouden lantaren. De anderen droegen zilveren toortsen. Ze verspreidden zich doorheen de spelonken … en kwamen buiten om eenzame wandelaars te misleiden met hun dwaallichten … Broer en zus kozen de gang langswaar hun zusje gegaan was. Omdat er dwaallichten oplichtten vonden ze haar niet. Het oudste meisje ontmoette terug de beer want er was onweer op komst. “Hoe ben jij hier geraakt “? zei het meisje bleek van schrik,” De dwaallichten zetten mens en dier op het verkeerde spoor!” antwoordde de beer “Ik laat me leiden door mijn reukzin” zei hij wijs. “Ik had jullie opgemerkt aan de ingang van de grot”.”Breng mijn zusje terug” smeekte de oudste.” Daarom heb ik een jonge man nodig”, besliste de beer.”We blazen alle lichtjes uit!” Samen voelden ze zich beresterk! De oudste heks hield nog steeds de wacht … “Ik wil het licht van de gouden lantaren uitdoven” sprak het oudste meisje onbevreesd en ze blies zo hard als ze kon. De oude heks was totaal verbouwereerd en … verdwaalde … Op dat ogenblik doofden alle dwaallichten en niemand vond de weg terug … behalve de beer die zus en broer ongedeerd terugbracht, aan het andere meisje. VOORTAAN KOCHT ZE ALTIJD REUKWATER! …

Een reactie plaatsen

You must be ingelogd to post a comment.