Er was geen plaats voor hen in de herberg

Een schuilplaats werd gevonden voor het Kind dat komen zou. Maria wikkelde het Kind in doeken en legde Hem in een kribbe. JUICH BETHLEHEM ! Het Kind vond een plaats in de harten van herders, Koningen en Wijzen en ze AANBADEN HEM ! Hij was de REDDER, de Vredevorst, hun Heiland, omdat … Hij het wou. Naar Lucas 2, 7 …

Wolken…

Traag glijden de wolken … alsof ze in hun grilligheid ’s mensen onbestendigheid vertolken …   Zij drijven in kantelen. Onbestemd lijkt hun baan die slechts weemoed pijlen kan en verstaan..

De Heer is het licht

Bekoring leidt de mens op een duister pad. Uitzichtloos, een doolhof vol onzichtbare valkuilen, is hun deel. Wie zonder eigenwaan, zoekt naar een weg vol zon, vindt de Heer. Hij is het Licht, wie Hem volgt, krijgt het Leven, dit is Zijn deel.

Noch wraak, noch wrok

Noch wraak, noch wrok, noch list, noch leugen, zijn maatstaven van zuiver goud en gerechtigheid. In de smeltkroes van goed en kwaad, van wel en wee, wint het ware, met alle zekerheid.

Een kringloop van jaren

Kringetjes in het water, kleine golfjes – in een kringloop van jaren – Kringen gevormd door mensen, zwijgend, zingend, dansend. – in een kringloop van jaren – Jaargetijden volgen zich op, feilloos. – in een kringloop van jaren –

Je zal niet kansloos zijn

– Je zal niet kansloos zijn – Het leven is een spel van winnen en verliezen. Het leven is een verhaal van dromen in eigen taal. Het leven is een lied, met woorden, die jezelf mag kiezen. – Je zal niet kansloos zijn –

De hoop… Als metgezel

Buigzaam is het riet en wacht om zich op te richten, wanneer de winden zwijgen. Gebogen is de mens onder leed en tracht zich op te trekken, zoals sappen, die in bomen stijgen.

Alleluia!

Een schitterend licht aan de horizon, laat land en weiden stralen. – Het is paasmorgen. – Juichende stemmen versmelten in een lied en zou zich immer herhalen. – Het is paasmorgen. – Fris als morgendauw gaan bloemen open als kelken voor de HEER. Hij is verrezen! Het mooiste van alle verhalen! – Het is paasmorgen. –

De witte rijm

Ragfijn en broos als glas, omfloerst de rijm takken en twijgen. Een noorderwind op een bevroren waterplas, laat hun naar elkander nijgen. Mooi is de rijm en vederlicht, waarover ik niet kan zwijgen…

Meer dan … More than anything!

Schaduw en schemer dekken het verleden. Zon en licht kleuren het heden. Dat dromen gestalte krijgen wens ik U, More than anything! …