De witte en de zwarte boot … en de tovenaar.

Een man had twee boten,een witte en een zwarte. Het waren overzetboten. De eigenaar had het zeer druk in de dag. Het was eigenaardig,dat de mensen met hun kinderen altijd de witte boot kozen. De zieken werden er zonder aarzelen mee vervoerd,alsook de pas getrouwde koppels en de jeugd zong op het kabbelende water dat horen en zien verging. Toen het avond werd schrobde de man de boot voor de volgende ochtend… hij glinsterde als zilver in het maanlicht… De zwarte boot zag er dreigend uit maar het was dan ook nacht,in het zonlicht was deze boot ook mooi om te zien… ” Hoe kan dit nu?” sprak de eigenaar tegen zichzelf “zoveel meer mensen zouden meekunnen” zuchtte hij. “Waarom toch?” “Dat zal ik u eens zeggen” antwoordde een barse stem, “hier ben ik de baas!” Maar iemand wedervoer ” Kijk maar goed uit je ogen,ook al is het nacht!” Op dat ogenblik gleed een bliksemschicht over het dek en viel voor de ontdane man zijn voeten neer. Donkere wolken schoven voorbij de maan en mannen helemaal in het zwart gekleed klommen aan boord. Ze hadden zwarte zware zakken bij zich en de leider loste het anker… “Mijn boot hebben ze mee” jammerde de eigenaar! “Blijven kijken… Wees maar niet bang” sprak de tweede stem op rustige toon. “Ik zal u helpen” en op hetzelfde moment… zonk de boot… De dieven zwommen haastig weg en naast de bestolen man stond plots een duiker. “Ik kom terug” verzekerde hij. Elke zak sleepte hij aan wal, wel meer dan tien. Samen met de eigenaar van de witte boot bekeken ze de inhoud: veel goudstukken en kostbare juwelen… “Dit geven we terug aan de mensen die bestolen werden ” oordeelden ze. Iedereen kreeg zijn bezit terug en gaf een deel aan de man en de duiker. “Ik hoef dit geld niet” sprak hij en veranderde in een tovenaar. “Koop een nieuwe witte boot ” klonk het rustig en verdween.Zo waren er dus twee witte boten aan het werk… “Wie zorgt er voor het vervoer? “vroegen ze. “Ik weet wie het is” zei de man op blije toon “DE DUIKER IS VAN BEROEP VERANDERD”… De eigenaar alleen wist, dat men zelfs van DUIKER IN TOVENAAR kon veranderen! En OMGEKEERD!

Een reactie plaatsen

You must be ingelogd to post a comment.