De kruiwagen…

Trots had een boer zijn kruiwagen volgeladen met een mand vol sappig, heerlijk, allerhande fruit. Bij een bocht zwenkte de kruiwagen echter door het gewicht naar links en verloor een wiel… op één wiel ging de tocht over stenen paadjes,mulle zandwegen,gladde wegen… tot aan de ophaalbrug van een prachtig kasteel. Twee wachters namen de mand en droegen ze naar de keuken van de burcht. Niemand had ooit zulke smakelijke vruchten gezien. “Maar waar is de man die het fruit gebracht heeft?” vroegen de torenwachtersen maar niemand te zien, alleen een kapotte kruiwagen met slechts één wiel. De koning reed juist binnen, zag de kruiwagen en vervolgens het onovertroffen kleurrijk fruit… “Ik wil deze boer betalen” zei hij “Maar aan wie?” “Misschien heeft de tuinier een ongeluk gehad, vandaar het verloren wiel” meenden de wachters. Aan tafel liet de koning en zijn genodigden door twee lakeien het lekker fruit opdienen op gouden en zilveren fruitschalen… “Dit hebben we nog nooit gegeten” zeiden ze. “Deze man zou mijn boomgaard mogen onderhouden” besliste de koning, “Het zou de koningin haar gezondheid ten goede komen”. De knechten doken in de wallen het paleis, speurden in de tuinen, op de wegen, niets te zien.Geen man,geen wiel. De koning beloofde een beloning aan wie de zoektocht tot een goed einde zou brengen… Vier dienaren werden uitgezonden naar de vier windstreken… de eerste dienaar trachtte eenzelfde wiel te kopen… maar de koning ontdekte het bedrog… de tweede stal een wiel van een ondere kruiwagen, maar ook dit lukte niet… de derde poogde eenzelfde wiel na te maken… de koning ontsloeg de voorgaande drie knechten en hoopte op een wonder… en deze nacht was een wonderlijke nacht… de kruiwagen begon te rollen… wenkte de vierde eerlijke dienaar… toonde het verloren wiel achteraan in het struikgewas en vonden de boer… De dienaar vertelde hem alles… In de hofkoets traden ze de koning en de koningin tegemoet. “VOORTAAN VUL IK ZELF DEZE KRUIWAGEN MET PRACHTIGE BLOEMEN EN HEERLIJK FRUIT” zei de vorstin en zie… DE KONINGIN WERD TERUG GEZOND tot grote vreugde van de koning,de koningin,de boer en de trouwe dienaar…

Een reactie plaatsen

You must be ingelogd to post a comment.