De wijze tovenaar en de hovaardige opperheks.

Met tegenzin, aanvaardde een zeer machtig tovenaar de uitnodiging van de opperheks. Zoals gewoonlijk, ging het over de macht van de vier grootste machten van de wereld en welke is de machtigste? “Ik zal ze altijd tegen mekaar opzetten, zo word ik de grootste macht van de wereld, ik zaai tweedracht” verklaarde de opperheks “Ik zal bosbranden aansteken. Ook wil ik het water in modderstromen veranderen” lachte ze venijnig. “Ik wed dat het zal lukken, want anders verlies ik mijn titel als opperheks.” “Akkoord” antwoordde hij. De wijze tovenaar fronste de wenkbrauwen en sprak “Van mijn kant, zal ik meer vrede en eendracht brengen tussen de vier elementen van de wereld.” Hij bedacht een plan. Buitengekomen zag hij wat verder een jonge kunstenaar die het mooie landschap aan het schilderen was. De tovenaar maakte zich onzichtbaar en toverde van vier zandkorrels vier glazen kooien. De schilder was zeer verbaasd en kreeg angst. “Schilder deze vier kooien, de eerste met aarde, de tweede met vuur, de derde met water en de vierde met lucht. De stem klonk zeer vriendelijk. Hij begreep dat het de wijze tovenaar was. Onmiddellijk toog hij aan het werk. Na enkele maanden hing hij de schilderijen op. De tovenaar prees zijn werk en nam ze mee. Zekere tijd nadien vroeg de tovenaar “Welke macht vind je de grootste?” De jonge man dacht na en redeneerde dat deze vier machten evenwaardig waren om te kunnen leven. “Ze zijn alle vier evenwaardig” antwoordde hij. Zo werd de macht van de opperheks gebroken. Toen juichte de tovenaar! Hij wist, dat wanneer er overeenkomsten gesloten werden door deze vier elementen, dat er meer vrede zou zijn en de mensen langer zouden leven. Hij kende immers het gezegde: ‘Hoogmoed komt voor de val.’ De gemene heks verloor haar titel van opperheks en bleef gewoon een heks en stampte woedend op de grond, zo lang en zoveel dat haar mooie laarsjes scheurden. “Wel” grinnikte de tovenaar, “Die prachtige laarsjes passen alleen voor een opperheks en dat ben je nu niet meer.”

Een reactie plaatsen

You must be ingelogd to post a comment.