De toverformule.

Geert en Greet gingen wandelen naar het bos. Een wijze tovenaar had zich vermomd in een landbouwer. Hij had een geldbeugel bij zich en liet twee geldstukjes vallen om de kinderen te testen. Ze namen vlug elk een muntstukje en liepen naar hem toe. “Jullie krijgen het omdat jullie eerlijk bent” sprak de tovenaar en veranderde de ze in twee goudstukken. ” Gooi ze in de gracht naast mij en iedereen die een geldstukje werpt laat ik veranderen in goud”. De tovenaar verdween. De kinderen deden wat de tovenaar hun geboden had. Ze gingen naar hun ouders en de burgervader en zo wis het iedereen. Snel was de boden van de gracht bezaaid met goudstukken. Niemand dierf zijn goudstukje nemen. Ze wierpen zoveel geld dat de gracht bijna vol was.De tovenaar had alles in de gaten gehouden en wou de bewoners belonen. Ook een boze heks had het gezien en betoverde alle kindereni in ze werden muizen. Iedereen was zeer verdrietigd. Daarom verandertde de tovenaar zijn punthoed in een gouden kroon en ook zijn klederen waren verguld. Zijn wandelstok werd een gouden zwaard. Vier bomen werden krijgers met een zilver gewaad en zilveren zwaard. Toen vertrokken ze naar het paleis van een koning in het naburig land. Niemand mocht binnengaan zonder uitnoding. Schildwachten keken oplettend toe, behalve een andere koning en zijn gevolg en ze bogen diep voor hen. De koning was uitermate verheugd bij dit onverwachts bezoek. Hij vroeg dan ook “Waar kan ik u plezier meedoen”? De tovenaar sprak “Sire, ik weet dat u twee roofvogels bezit die u gehoorzaam zijn, misschien kunnen ze me een grote dienst bewijzen, want mijn land is in gevaar. Ik zend u de vogels terug op mijn erewoord”. De koning van het andere land antwoorde hem “Dit is graag gedaan”. “U mag me ook een andere gunst vragen” vervolgde de tovenaar. Ze dronken een glas wijn en de twee roofvogels vlogen naar hem toe. Daarboven zag de tovenaar de boze heks op haar bezemsteel boven het dorp vliegen waarvan alle kinderen betoverd waren in muizen. De tovenaar beval aan de eerste roofvogel “Ruk de punthoed van de heks en geef hem aan mij”. De vogel deed wat hem bevolen was. Aan de tweede vogel vroeg hij ” Scheur de toverformule uit de punthoed en bezorg het aan mij”. De heks schreewde heel luid want in de toverfurmule die ze in haar punthoed genaaid had, zou alle muizen terug veranderen in kinderen. Dan riep de tovenaar “En in één twee hop, ik verander de muizen in kinderen, want mijn geduld is op”. De kinderen en hun ouders waren dolgelukkig. De tovenaar verdween. De vier krijgers werden weer bomen. Ook hun klederen, maar het gouden en zliveren zwaard waren voor van de andere koning en elke roofvogel bracht ze terug. De gouden geldstukken bleven in de gracht maar iedereen kon de muntstukken er uit halen, maar … ze bleven goud. Zo beloonde de tovenaar de kinderen en de dorpelingen wan t ze wisten “EERLIJKHEID DUURT HET LANGST.

Een reactie plaatsen

You must be ingelogd to post a comment.