De heks en de vier kruikjes…

De allerbelangrijkste,de hoofdvrouw van al de heksen in haar land,nodigde drie jonge heksen uit en keek hoe ze te werk gingen. Als gastvrouw nam ze drie kruikjes,het eerst vulde ze met wijn,het tweede met jasmijnolie en het derde met water. Ze wist dat er een jonge heks graag wijn dronk,ze sliep daar goed van. De tweede gebruikte olie om haar huid te verzorgen,de derde had graag een kruikje water bij de hand,om haar dorst te lessen. Er was ook een vierde kruikje met gifdrank. De oude heks vergiftigde regelmatig haar katten toen ze haar poezen beu was. Op dit ogenblik genoot een prachtige persische kat haar voordeur. De heks,die een groot huis bewoonde aan een eenzame waterkant,bezat vier slaapkamers,één op elke verdieping. Vlug plaatste ze de drie kruikjes voor haar gasten op hun plaats. De deurbel was versleten en daarom miauwde de kat als er bezoek was. “Miauw” klonk het door het huis… Na de begroeting, ging men naar bed, want het was reeds laat. In huis waren de drie jonge heksen de tel kwijt. Zo gebeurde het, dat de eerste jonge heks water dronk in plaats van wijn. De tweede had olie nodig om haar gelaat te masseren en ze vond water, de derde dronk olie en ze verslikte zich bijna, want ze proefde geen water. Bij het ontbijt vroeg de oude heks “Goed geslapen?” “Heerlijk” zeiden de drie jonge heksen, maar dat was een leugen. Toen nam de gastvrouw de leiding en ze besloten samen het middagmaal te bereiden. De oude heks droeg een punthoed met brede rand en boog zich naar het fornuis, twee keken toe, maar de jonge heks die de olie miste, had het vierde kruikje ontdekt met gifdrank en vergiftigde de anderen!… “Nu ben ik de hoofdvrouw van alle heksen uit dit land” grinnikte ze boosaardig. De kater verstopte zich, om ook niet vergiftigd te worden. De nieuwe gastvrouw nodigde alle heksen uit. Velen liet ze vergif drinken. De oude heksen waren te oud en te lelijk, de jonge heksen waren te mooi. De kat vond dat het nu welletjes geweest was en stootte de kruikjes zacht omver… “Miauw” klonk het droevig.” “Dwaze poes” sprak de heks boos. Maar één kruikje brak, dit met gif. Voorzichtig veegde ze alles op, doch ze sneed zich in haar vinger… Spontaan likte ze aan haar vinger en… stierf… Geruststellend en triomferend weerklonk het gejuich door het huis “MIAUW!” “Miauw, MIAUW! “…

Een reactie plaatsen

You must be ingelogd to post a comment.