De ontbrekende bladzijde. Boeken stelen.

“Kom maar binnen” zegt de altijd goedgeluimde detective. Zoals gewoonlijk klopt de butler aan de deur van het bureel. Zeer gereserveerd opent George de deur en laat de klant binnen. James Hunter ziet met één oogwenk, dat hij uiterst zenuwachtig is. Op zijn wenk brengt de butler drie kopjes thee. Voor zijn broer John en de net binnengekomen klant. Alles wordt geserveerd. De detective luistert met aandacht naar zijn verhaal. “Ik ben het hoofd van een drukke bibliotheek van de stad. Mensen en hun kinderen lezen graag. Een paar zeer oude boeken staan in een grote glazenkast, met de echte originele handtekeningen. Nu zijn veel mooie boeken gestolen verleden nacht. De detective drinkt een paar slokjes van zijn geurende thee. “Ik heb een idee, mijn broer John” die mijn uitstekende helper is, zal binnenkort een paar goede boeken uitkiezen en in de leeszaal plaats nemen. Wordt vervolgd.

Een reactie plaatsen

You must be ingelogd to post a comment.