De Kalender. Ontbrekende bladzijden.

James Hunter kijkt naar zijn kalender en zegt tegen John “Binnen enkele dagen zien we een film, die de kassa zal doen rinkelen. “Zijn er zaken die voorgaan?” vraagt John. “Deze dagen heb ik er al onderstreept” antwoordt de detective. Geofrey, de butler brengt thee en ook de krant, James Hunter en John kijken verbaasd naar de voorpagina. In grote letters lezen ze, dat een bankbediende plots overleden is. “Ik ga wat geld ophalen” zegt de detective “en wil het fijne er van weten, het is tenslotte de bank waar we al jaren klant zijn.” De oudste bankbediende heeft de plaats van de overleden collega ingenomen. De detective ziet dat er een blad aan de kalender ontbreekt. Thuisgekomen verteldt hij het aan John en de butler Geofrey. “Er klopt hier iets niet” verklaart James Hunter en zijn speurneus is ontwaakt, “Ik ben altijd graag door deze bediende geholpen” voegt hij er nog aan toe. Rechercheur Powell weet dat de detective gelijk heeft. De volgende dag komt de inspecteur naar de bank. “Ik heb een bevel tot huisonderzoek, in dit geval de bank. Alle kalenders zijn in orde maar één niet. Alle bedienden worden gefoueerd en weten van niets. De detective verkiest het bureel van de overledene nauwkeurig te onderzoeken. De overjas van de oudste bediende trekt de aandacht van Jamrs Hunter. In zijn binnenzak vindt hij de ontbrekende bladzijde van de kalender. Ook ziet hij, dat de dag waarop de bediende gestorven is, gekenmerkt is met een kruis. De detective denkt dat het om een zelfmoord of moord gaat. Hij kijkt nu naar de andere zakken en daar vindt hij zware slaapstabletten en het kasticket van de apotheker. Alles verdwijnt nu in de zak van de detective. Hij komt naar de plaats waar iedereen ondervraagt wordt. “Mag ik even?” zegt de detective op zeer ernstige toon en toont de ontbrekende bladzijde en het recept van de apotheker. Iedereen ontkent dat ze iets met de zaak te maken hebben. Daarop haalt de detective een zakdoek te voorschijn met de initialen van de oudste bediende. Deze bekent dat hij een hogere positie wou hebben. Inspecteur antwoordt streng dat “sommige gevangen streepjes zetten om te zien wanneer ze vrijkomen, anderen hebben een kalender. Uw cel is niet zo groot als uw bureel maar misschien krijgt u een kalender?”

Een reactie plaatsen

You must be ingelogd to post a comment.